Pályázat

TÁMOP-2.4.5-12/1-2012-0020

Alternatív napközbeni ellátás létrehozása 0-3 éves korú gyermekek számára Szentesen

A BAM Investor Kft. 2012. június 26-án pályázatot nyújtott be, az Új Széchenyi Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében „Alternatív napközbeni ellátás létrehozása 0-3 éves korú gyermekek számára Szentesen” címmel.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató, 2013. március 4-én kelt levelében támogatásban részesítette 100%-os támogatási intenzitással. A projekt összköltsége 22 173 278,- Ft, mely az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás.

A projekt kezdete: 2013. május 01.

A projekt tervezett befejezése: 2015. 04. 30.

Fejlesztési igény:

Mára nagymértékben megváltozott a munkaerő piac. A munkaadók rendkívül gyors, rugalmas alkalmazkodást várnak el a munkavállalóktól. A munkába való visszatérésre a gyermek egyre kisebb korában kerül sor. A munkahely megtalálása, megtartása érdekében a szülőknek rugalmasnak kell lenniük, sokszor a szülővárost elhagyva, más városba kell költözni, ami miatt elszakadnak a családtól, nagyszülőktől, akik a gyermekfelügyeletben segíteni tudnának. Egyre nagyobb szükség van olyan alternatív lehetőségekre, amelyek hasznos, fejlesztő és biztonságos szabadidő eltöltést jelentenek a gyermekek számára. Emellett hangsúlyos probléma, hogy az utcai játszóterek nem nyújtanak elég biztonságot, napjainkban igen nagy problémát jelent az is, hogy a csellengő fiatalok találkozó helynek használják a játszótereket, melyet nem rendeltetésszerűen használnak. A rongálások, rossz példaképek miatt a gyermek utcai játszótéri lehetőségei nagymértékben csökkennek.

A család és a munka összeegyeztetését, és a családok választási lehetőségeit nagymértékben korlátozza, és ezáltal a gyermekvállalást is kedvezőtlenül befolyásolja, hogy korlátozott a megfelelő minőségű gyermekgondozási szolgáltatásokhoz való hozzáférés. Jelen projekt éppen erre a szükségletre reagál, hiszen a térségben, 60 km-es körzetben egyáltalán nem található 0-3 éves korú gyermekek számára alternatív napközbeni ellátási szolgáltatás. A kérdőív kitöltők válaszaiból, és a szándéknyilatkozatot adók számából is kiderül, nagy igény mutatkozik az újonnan létrehozott szolgáltatás iránt.

A fejlesztés konkrét célja alternatív napközbeni ellátási szolgáltatás létrehozása 10 férőhely számára, olyan helyen, ahol az időjárástól függetlenül, az utcai forgalom veszélyeitől távol, korszerű infrastruktúrával ellátva el lehet helyezni a 0-3 éves korú gyermekeket.

Közvetett cél a szolgáltatást igénybe vevő szülők munkaerő piaci re-integrációjának segítése. Elhelyezkedési lehetőségek növelése.

A pályázat segítségével lehetőség nyílik a szolgáltatás beindításához, működési engedély megszerzéséhez szükséges tárgyi és szakmai feltételek teljes körű biztosítására. A projekt futamideje alatt felmerülő számos költség, pályázatból történő finanszírozása hozzájárul ahhoz, hogy a futamidő lejártát követő fenntartási időszakban, a többség által jól ismert, fenntartható szolgáltatást működtessünk.

A fejlesztés eredményeként 2 új munkahelyet teremtünk, 2 fő szakmai továbbképzése valósul meg, valamint hosszútávon hozzájárulunk a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, hiszen a szolgáltatás igénybe vevő gyermekek szüleinek segítjük a munkaerő piaci re-integrációját.

www.nfu.hu